Thứ Tư, 5 tháng 9, 2007

Thơ Vũ Hoàng Chương

Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người,
Sên bò nát óc, máu thầm rơi...
Chiều nay, một dấu than buông dứt,
Đinh đóng vào săng, tiếng trả lời

Vũ Hoàng Chương

Nhân ngày mất của thân phụ - 30 tháng 8 năm 2007 (nhằm ngày 18 tháng bảy năm Đinh Hợi)

Không có nhận xét nào: